KLIMAAT POSITIEF

Zo haal jij CO2 uit de lucht

€17,95 is de huidige prijs
*Met aankoop ga je akkoord met de Algemene voorwaarden

Baseer je duurzame lifestyle op cijfers

Dit boek is geschreven voor jou! Jij wil je duurzame lifestyle perfectioneren en onderbouwen met cijfers. Om klimaatverandering op te lossen is iedereen nodig, dat weet jij. Dit boek geeft je een handvat van de veranderingen die jij in je leven moet doorvoeren om de toekomst voor je kinderen veilig te stellen. Als je dit boek hebt gelezen heb je een goed gevoel van de CO2 uitstoot die jij realiseert en welke maatregelen je kan nemen zodat je gemakkelijk keuzes kan maken die passen bij een klimaatpositief leven.

Door middel van drie categorieën; CO2 opnemen, CO2 verminderen en CO2 gedragsverandering beschrijft dit boek maatregelen die passen bij de transities van deze tijd; mobiliteit, inclusie, klimaatadaptatie, duurzame energie en ecologische economie. Om een gezonde lucht voor iedereen te bereiken kan jij stappen zetten met deelvervoer, een geveltuin, duurzame boodschappen, zonnepanelen en het realiseren van een groendak. Elk hoofdstuk koppelt de maatregel en de CO2 uitstoot aan keuzes die je als consumerende individu in de circulaire economie kan maken.  In het boek vind je per categorie invulsheets en kengetallen die je helpen om je werkelijke CO2 uitstoot te berekenen.

En als je echt een missie hebt? Organiseer dan een kringlooptour met je vriendinnen of familie.  

De Inhoud

^

Inleiding

Kort overzicht van veranderingstheorieen 

^

CO2 opnemers

Dingen die je kan kopen en CO2 uit de lucht halen of houden

^

CO2 vermijders

Dingen die je kan kopen om CO2 die anders zou worden uitgestoten te vermijden

^

Gedragsverandering

Dingen die we gaan veranderen om de klimaatcrisis te verslaan

^

Tips & tricks

Suggesties voor de politiek naar aanleiding van onze 6 grote transities; mobiliteit, inclusie,  energie, klimaatadaptatie, ecologische economie en gezonde lucht. 

Overzicht van het boek

In hoofdstuk 1 &2  vind je een korte inleiding van waarom jij aan zet bent om de toekomst vorm te geven. Hoofdstuk 3 bespreekt de maatregelen die je kan treffen om CO2 uit de lucht te halen, de maatregelen die je kan treffen om minder CO2 uit te stoten en de gedragsveranderingen die je in je leven kan toepassen zodat je bijdraagt aan de circulaire economie. Hoofdstuk 4 geeft de kengetallen van CO2 uitstoot weer. Deze kengetallen kan je gebruiken om de voor jou klimaatpositieve beslissing te maken en CO2 af te wegen in je economisch gedrag. Hoofdstuk 5 bied jouw invulsheets om je CO2 uitstoot en instoot te berekenen en tools om dagelijks een positieve CO2 balans te bereiken. Hoofdstuk 6 bied jouw een invulsheet om je CO2 uitstoot en instoot te berekenen en jaarlijks een positieve CO2 balans te bereiken. Hoofdstuk 7 bied je nog meer suggesties van bedrijven die bijdragen aan de betekenis economie en waar je met een gerust hart je geld aan kwijt kunt en bijdraagt aan de toekomst die jij wilt realiseren voor je kinderen.

Hoofdstukken

Pagina's

Koop vandaag dit praktische boek die je ondersteund in het maken van beslissingen voor een klimaat positieve samenleving. 

We moeten de natuur verdubbelen

Sven Jense

We hebben geld van het Rijk nodig om de ambities te realiseren

Robbert Berkhout

Nooit geweten dat ik ooit zou rekenen met CO2

Joyce Oosterbroek

Over de auteur.

Melissa Oosterbroek is als econoom politiek actief als raadslid in de gemeente Haarlem. Zij heeft een financieel advies bedrijf die opdrachten uitvoert voor andere de Europese Commissie op het gebied van duurzame innovatie. Oosterbroek haar motto is duurzaam doen. Beleid is prima; een goede uitvoer is beter.

De mogelijkheden zijn eindeloos, de ondernemers zitten allang klaar om de stap naar duurzaam te maken alleen creëren we als consument die markt vaak net niet. Dat is zonde. Alles wat je koopt kan je een stuk bewuster doen. Hierdoor bespaar je vaak meer geld en kun je investeren in je eigen toekomst.

 

Melissa Oosterbroek

Hoe verduurzaam je je huis?

Eerder verschenen

Wil je beginnen met het verduurzamen van je huis en zit je middenin je verbouwing? Dan is dit boek erg relevant voor jou. 

De excel?

Heb je een boek gekocht en wil je de excel van Klimaat Positief zo haal je CO2 uit de lucht ontvangen? Stuur je email adres en ontvang de download link.